_tvobiektyw_230x50

Wczoraj, 24 lipca 2014r. odbyły się obchody 10-lecia powstania Zakładu Aktywności Zawodowej oraz otwarcie lokalu
gastronomicznego „Nasza Chata”. 16 osóbniepełnosprawnych dostało pracę.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpośledzeniemUmysłowym- Koło w Rymanowie od 1 maja 2014 roku realizowało
projekt pn. „NASZA CHATA – lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju”.
Główny cel projektu, to zwiększenie aktywności zawodowej ispołecznej u co najmniej 12 osób niepełnosprawnych z 16
uczestników projektu poprzez zatrudnienie w ZAZ w Rymanowie do 30.09.2015r. i podjęcie zatrudnienia przez minimum6
uczestników projektu przez co najmniej 3 m-ce po zakończeniu projektu.

W ramach projektu przewidziano:
1. Rozszerzenie działalności ZAZ poprzez zatrudnienie 16 Osób Niepełnosprawnych w nowopowstałym lokalu
gastronomicznym– Nasza Chata”
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 16 ON
3. Tematyczne szkolenia w wymiarze 10 godzin
4. Przeszkolenie BHP.
5. Rehabilitację zdrowotną i zawodowo-społeczną
6. Dowóz ON do miejsca wykonywania pracy lub zwrot kosztów zakupu biletów
7. Zatrudnienie po zakończeniu projektuco najmniej 20% uczestników projektu w okresie co najmniej 3 miesięcy.

źródło: tvobiektyw.pl