Danie Dnia

„NASZA CHATA – lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju”  Projekt realizowany jest  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rymanowie opracowało i złożyło projekt na rozszerzenie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej  w Rymanowie Zdroju w ramach Konkursu  ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy na  projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej.

Został on pozytywnie oceniony i otrzymał  dofinansowanie w wysokości 1922928,84 PLN .W ramach projektu zaplanowano utworzenie i prowadzenie  lokalu gastronomicznego „Nasza Chata”. Nowo utworzony lokal gastronomiczny prowadzony jest przez 16 osób niepełnosprawnych pod kierunkiem 5 instruktorów i Pani manager. Mieści się on Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 36, w budynku wyremontowanym przez właściciela nieruchomości. Z pozyskanych środków w ramach projektu, wyposażono kuchnie i zaplecze w  profesjonalny sprzęt gastronomiczny, stylowo urządzono cześć dla gości, założono monitoring. Dla zatrudnionych  osób przeprowadzono szkolenia w zakresie przyrządzania posiłków i obsługi klienta. Do końca okresu realizacji projektu tj. do 30.09.2014r  opłacana  będzie również  część kosztów bieżących działalności nowo utworzonego lokalu  m.in. wynagrodzenia zatrudnionych, osób, koszty dojazdu ON, opłaty za media, najem lokalu, itp.

————

SPROSTOWANIE

W informacjach, które pojawiły się w prasie na temat utworzenia lokalu „ Nasza Chata” błędnie napisano, że dzięki pozyskanym pieniądzom „udało się wyremontować stary budynek”. Budynek, który został wynajęty przez PSOUU – Koło w Rymanowie na prowadzenie działalności lokalu został wyremontowany ze środków własnych właściciela nieruchomości”. W imieniu wydawców :TVObiektyw, onet.pl, Polskie radio Rzeszów – przepraszamy.

 

PSOUU – Koło w Rymanowie.